Józef Pieróg

Ur. 6 marca 1933 r. w Jabłonce

Zm. 17 maja 2011 r. w Jabłonce

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Ukończył studia wyższe i uzyskał tytuł magistra filologii polskiej. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej, Continue reading

Continue reading...

Rocznik orawski

Wydawca: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny

Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. dr hab Tadeusz M. Trajdos. Rocznik otwiera swe łamy dla pisarstwa naukowego. Główne działy tematyczne to :”Rozprawy i artykuły”, „Materiały i przyczynki”, Źródła Orawy”, „Recenzje”.

Continue reading...