Rocznik orawski

Wydawca: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny

Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. dr hab Tadeusz M. Trajdos. Rocznik otwiera swe łamy dla pisarstwa naukowego. Główne działy tematyczne to :”Rozprawy i artykuły”, „Materiały i przyczynki”, Źródła Orawy”, „Recenzje”.