Orawski Klub Literacki przy Muzeum Orawski Park Etnograficzny

W 1981r. powstał  Orawski Klub Literackiego przy Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Klub ten zrzeszał prawie wszystkich orawskich literatów, różnych pokoleń i różnego wykształcenia. „Wszystkich członków- pisał Emil Kowalczyk- jednoczy ogromne umiłowanie orawskiej ziemi, a zwłaszcza gwary, którą z wielkim pietyzmem pielęgnują oraz kultywują i w której piszą, niejako nobilitując jej obecność we współczesnym życiu Orawy.”Inicjatorami założenia Klubu był Tadeusz Staich, dr Emil Kowalczyk, Stanisław Wałach, dr Andrej Jazowski i Jadwiga Pilch.