Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce

Bibliotekę Publiczną w Jabłonce  założono w 1949 roku. Początkowo mieściła się w Domu Ludowym, gdzie przeznaczono dla niej pomieszczenie o powierzchni 18 m2.

W okresie od 1 maja 1951 do 1956 roku bibliotekę prowadziła  Stefania Piekarczyk, która była zatrudniona na pełnym etacie. Posiadała wykształcenie specjalne bibliotekarskie I stopnia. 

W 1951 roku księgozbiór liczył 1168 woluminów, przede wszystkim były to książki uporządkowane. Ponadto dużo woluminów znajdowało się u introligatora w Nowym Targu a część  w paczkach. Wypożyczanie książek odbywało się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. W 1955 roku wypożyczano już 5 razy w tygodniu po 3 godz. Od 3 sierpnia 1957r. do 30 czerwca 1967 roku w bibliotece pracowała  Otylia Szybalska. Wówczas księgozbiór mieścił się w  prywatnym budynku o pow. 20 m2 u państwa Polaczków.

W okresie jesienno- zimowym były  prowadzone  różne zajęcia dla ludzi w celu zwiększenia liczby czytelników. Raz w tygodniu wyświetlano przeźrocza popularno-naukowe, bajki dla dzieci i młodzieży oraz zagadki i gry literackie .Odbywało się również wspólne czytanie bajek.

Od lipca 1967 roku bibliotekę prowadziła  Marta Chowaniec. Wtedy księgozbiór przeniesiono do prywatnego budynku o powierzchni 36 m2, którego właścicielką była Anna Paniak. Tam biblioteka funkcjonowała do 1991 roku a  następnie została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy w Jabłonce. Przeznaczono na nią dwa pomieszczenia o pow. 60 m2. Biblioteka działała tam do 1997 roku.

3 marca 1997 roku zostały połączone dwie instytucje upowszechniania kultury: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonce. W wyniku tej fuzji powstało Orawskie Centrum Kultury, którego kadrę stanowili pracownicy biblioteki i GOK-u.  

Po zwolnieniu przez Policję pomieszczeń w suterenie Urzędu Gminy (1997) biblioteka i OCK zostały tam przeniesione. W 2007r. na mocy Uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr XVIII/91/2007 z dnia 27grudnia 2007 r. Orawskie Centrum Kultury zostało podzielone na dwie odrębne instytucje.

Od 1 kwietnia 2008 r. biblioteka stała się samodzielną instytucją kultury, która działa pod nazwą Orawska Biblioteka Publiczna. Z inicjatywy wójta Antoniego Karlaka  Rada Gminy  Jabłonka w 2007 r. podjęła uchwałę o przebudowie i remoncie historycznego dla Orawy budynku Domu Ludowego z przeznaczeniem na Orawską Bibliotekę Publiczną. Uroczyste otwarcie nowej siedziby OBP nastąpiło 11 listopada 2010r.

Dom Ludowy wybudowano staraniem mieszkańców Jabłonki z inicjatywy władz Towarzystwa Szkół Ludowych w Jabłonce Został uroczyście otwarty 3 maja 1926r. a 17 lipca 1929 roku Orawianie gościli tam prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.


W budynku OBP na parterze mieści się wypożyczalnia oraz kącik czytelniczy dla dzieci, na piętrze jest  nowoczesna czytelnia z ośmioma stanowiskami komputerowymi.   Można bezpłatnie korzystać z  Internetu. OBP w Jabłonce ma swoje filie w następujących miejscowościach:

– Filia OBP w Podwilku- rok założenia 1955
– Filia OBP w Chyżnem – rok założenia 1956