Stanisław Wałach

Ur.  20 września 1919 r. w Istebnej

Zm.  3 stycznia 2006 r. w Zubrzycy Górnej, pochowany w Istebnej.

Syn Jana Wałacha, artysty malarza. Szkołę średnią ukończył w Katowicach w roku 1939. W październiku 1945 r. rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po ukończeniu studiów w 1950 r. podjął pracę jako adiunkt w Nadleśnictwie w Nowym Targu. W roku 1957 został przeniesiony do Nadleśnictwa w Porębie Wielkiej. Zaś w roku 1958 objął stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Orawa. Po reorganizacji w lasach państwowych został mianowany nadleśniczym terenowym w obrębie Orawa— Nadleśnictwo Nowy Targ. Zamieszkał w Zubrzycy Górnej. Na Orawie Wałacha urzekły trzy rzeczy: folklor i kultura orawska, oraz wspaniała przyroda, zwłaszcza lasy babiogórskie. Założył Zespół Pieśni i Tańca w Zubrzycy Górnej. Stanisław Wałach w 1958 roku wstąpił do Związku Podhalan w Zakopanem, a w 1960 r. założył Oddział w Zubrzycy Górnej. Wałach zostaje wybrany prezesem, W 1979 r. był jednym z inicjatorów powstanie „Orawskiego Klubu Literackiego im. Piotra Borowego”.

         Autor wielu tekstów o tematyce orawskiej. Drukował w czasopismach regionalnych: Podhalanka, Ziemia Orawska, Orawa, Hale i Dziedziny, Rocznik Orawski, Rocznik Podhalański, Las Polski

Fragment:

Rys historyczno-gospodarczy lasów orawskich

Lasy na terenie Górnej Orawy do połowy XVI w. były częścią wielkiej Puszczy Karpackiej na południowych stokach Karpat, sięgającej tu do Zwolenia na Słowacji. Lasy te należały do Królestwa Węgier. Na głównych pasmach górskich niepodzielnie panowały bory świerkowe, w niższych partiach przeważały lasy jodłowe, buczyny, jaworzyny. Do dziś na południowych stokach Babiej Góry, Syhlca, Policy można spotkać grupy buczyn i pojedyncze buki.