„Ziemia Orawska”

„Ziemia Orawska”

Ukazały się tylko 2 numery: w 1991 r. i 1993 r. Czasopismo było przygotowywane było staraniem miłośników regionu podbabiogórskiego  i twórców ludowych, a wydał go zespół autorów: Andrzej Jazowski, Franciszek Kott, Karol Kulawiak, Andrzej Madeja, Władysław Midowicz, Józef Pieróg, Elżbieta Socha – Nowadzka, Leszek Surmacz i Stanmisław Wałach. Redaktorem czasopisma  był Jerzy Iwanowski.