„Fujok Babiogórski”

„Fujok Babiogórski”

Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1991 r. pod redakcją ówczesnego Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Antoniego Wontorczyka, a wydawcą był Urząd Gminy w Jabłonce. Pismo to było otwarte na codzienne problemy istniejącego samorządu, przedstawiało problemy gminy, ukazywało istniejące trudności .

Miesięcznik ten zamieszczał artykuły na temat życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, turystyki i sportu, głównie Gminy Jabłonka. Pismo pomieszczało także informacje dotyczące ogółu działalności sąsiedniej gminy Lipnicy Wielkiej. Stałe rubryki pisma to: „Diariusz samorządowy”, „Wydarzenia kulturalne”, „Nasz korespondent podaje”, „Mecenas radzi”, „Czy wiecie, że”, „Z kroniki policyjnej”, krzyżówka. Co kwartał ukazywało się wydanie specjalne dla całej Orawy po cenie 7000 złotych (7,00 zł), większe objętościowo, bo liczące 20 stron, mające kolorową szatę graficzną. Swoim zasięgiem obejmowało wszystkie wsie orawskie. Pism zawierało rubrykę z informacjami o życiu i pracy Orawiaków na stałe zamieszkałych w Chicago. Miesięcznik ten ukazywał się do grudnia 1994 r .