Ks. Władysław Pilarczyk

Urodził się 28 listopada 1931 roku w Kiczorach

Zmarł 26 października 2015 w Krakowie. Pochowany w Lipnicy Wielkiej.

Animator małopolskiego i ogólnopolskiego ruchu regionalistycznego; w latach 1994-2002 wiceprzewodniczący i sekretarz Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury; od 2003 roku przewodniczący małopolskiego ruchu regionalnego. Inicjator wielu przedsięwzięć wydawniczych, m.in. rocznika „Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”. W latach 1992-2002 prezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy; założyciel i wieloletni redaktor czasopisma „Orawa”. Dokumentalista i popularyzator dziedzictwa kulturowego Orawy, współwydawca kilkudziesięciu książek z serii „Biblioteka Orawska”. W 2004 roku ks. W. Pilarczyk przekazał kolekcje swoich książek Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej, natomiast rodzinnej wsi Kiczory ponad 1100 medali, ludowe dzieła sztuki i różnego rodzaju dokumenty oraz zdjęcia. Autor wielu tekstów publicystycznych na temat Orawy.

Fragment utworu: Kiczory

Skąd wzięła się nazwa Kiczory, zdania są podzielone. Według starych mieszkańców tej wsi i ich opowiadań pochodzi ona od „kicoków”, które robiono ze słomy i kryto nimi dachy domów i zabudowań gospodarczych1. Natomiast Andrzej Kavuljak w swoim historycznym dziele podaje, że nazwa Kiczory została przyniesiona na te tereny przez Wołochów i oznacza zalesione wzgórze.