Adorján Divéky

Ur. 17 VIII 1880 Dolny Kubin

Zm. 25 V 1965 Budapeszt

Węgierski historyk, językoznawca, dyplomata. Większość jego dorobku nauk. dotyczy zagadnień pol.-węg., w tym wiele prac dotyczy Orawy. Jego rodzina osiadła w Podwilku. W latach 1910-1918 wspierał polskie odrodzenie narodowe na Orawie.

Związany z „Gazetą Podhalańską”. W ciągu pierwszych sześciu lat wydawania pisma ściśle z nim współpracował, nazywany „przyjacielem gazety”. Był on zarówno wiernym jej czytelnikiem, jak również pozostawał w stałym kontakcie z J. Bednarskim i F. Gwiżdżem,

Divéky uczestniczył również w popularyzowaniu kwestii polskich górali na Spiszu i Orawie m.in. poprzez informowanie o niej dziennikarzy węgierskich. Niejednokrotnie także sam zabierał głos w tej sprawie na łamach prasy.