Eugeniusz Stercula

rok i miejsce urodzenia: 1879 w Podwilku

rok i miejsce śmierci: Szaszvar w Siedmiogrodzie 15 czerwca 1939

Działalność:

Eugeniusz Stercula to wybitny Orawianin, niezwykle uzdolniony, można rzecz człowiek renesansu, na Orawie trochę zapomniany i przez wiele lat niedoceniany. Rodem z Podwilka. Założył pierwszą aptekę na Orawie w Jabłonce. Z zamiłowania fotograf, etnograf, dziennikarz, literat, pisał w języku węgierskim i polskim. Działacz społeczny i narodowy, angażujący się w życie Orawy przed I wojną światową. Do szkoły średniej uczęszczał w Trzcianie, studia farmaceutyczne ukończył w Budapeszcie. Przy swojej aptece prowadził najpierw bibliotekę węgierską oraz klub literacki, ok. 1910 roku założył tam bibliotekę polską. Pierwszy też wywiesił szyld w języku polskim. Styrcula ostatecznie wyjechał z Orawy w 1921 roku. Zamieszkał na Węgrzech.

Twórczość:

Był współautorem broszury „Co my za jedni?”, pisząc do niej artykuł „Po naszemu!”. Był korespondentem „Gazety Podhalańskiej”. Na łamach tegoż organu zamieszczał m.in. pełne humoru i satyry teksty. Jego cykl opowiadań pt. „Gazda Hondras” cieszył się naprawdę niezwykłym powodzeniem u czytelników. Autor przyczynków etnograficznych, działał w Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego, współpracował z Bronisławem Piłsudskim, Wiktorem Zborowskim i węgierską etnolog Lilly Fabinyi. Zostawił wiele cennych zdjęć Orawy sprzed pierwszej wojny światowej, które są wyjątkowym zapisem orawskiego dziedzictwa.

Po naszemu! – Eugeniusza Sterculi 

Jesce stoła staro hałupa, w której jek się w narodziół, jesce zył babka, zył dzidek, kie jo małym chłopcem był. Ej dobrze mi to wtedy byłoodnego staranio, zodnej biedy, zek nimioł.Sod się o tyk casek ozpamientujem. Jakisik i świat wtedy inksy był.