TSL Biblioteki

Dużą rolę w pogłębianiu czytelnictwa literatury pięknej oraz nauki języka literackiego odegrało Towarzystwo Szkoły Ludowej, którego zarząd mieścił się w Krakowie. Istniejące w Nowym Targu Koło TSL dostarczało na Orawę polskich książek. W 1920 r. w Jabłonce powstało pierwsze takie koło na Orawie, nieco później w Lipnicy Wielkiej  i innych miejscowościach. Aktywną działalność na tym polu wykazywali m.in.: ks. Józef Buroń, Czesław Kaser, Wendelin Dziubek, Jan Piekarczyk, Petronela Wierczek,. Z inicjatywy tych ludzi powstał Dom Ludowy w Jabłonce, podobny obiekt wzniesiono w Lipnicy Wielkiej w wyniku starań Józefy i Emila Mików. Książki do bibliotek otrzymywało TSL od różnych instytucji i osób prywatnych np. ze Lwowa, gdzie działała tzw. Sekcja Spisko-Orawska. Dużej pomocy udzielało Towarzystwo Kresów Południowych z siedzibą we Lwowie, którego aktywnym członkiem był Władysław Semkowicz.