Towarzystwo Miłośników Języka Ojczystego

W 1912 roku w Jabłonce z inicjatywy Jana Bednarskiego powstało Towarzystwo Miłośników Języka Ojczystego, do którego należała młodzież uczęszczająca do średnich szkół węgierskich. Celem Towarzystwa była nauka polskiego języka literackiego, a realizowano to głównie poprzez czytanie dzieł naszych twórców: Adama Mickiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza oraz dyskusję.