Moja Orawa

Moja Orawa

Od stycznia 2001 r. na Orawie zaczęło ukazywać się nowe pismo pt. „Moja Orawa” wydawane przez firmę Handlowo-Usługową KARTEX z siedzibą w Jabłonce Orawskiej . W skład redakcji wchodzili: Robert Kowalczyk (red. nacz.), Józef Chlebek, Grażyna Karlak, (sekretarz redakcji), Wojciech Tischner, Barbara Zgama, Aneta Pieróg – fotograf. Inicjatorami tej gazety byli Emil Kowalczyk i Antoni Karlak, jednak z góry założyli, iż prowadzeniem tej gazety zajmą się młodzi mieszkańcy Orawy.

To pismo spoleczno-kulturalne, skierowane przede wszystkim do mieszkańców Górnej Orawy, ale także sympatyków, miłośników tego regionów, turystów.  Pismo to ma nie tylko dostarczało informacji o Orawie tej współczesnej i tej dawnej, ale również ma być  pewnego rodzaju  wsparciem w ożywieniu życia kulturalnego i społecznego. Od początku było miesięcznikiem, ma format A4,  bardzo ciekawą i barwną oprawę. Kolportowany na całej Orawie i wśród Orawiaków w Chicago. Stałe rubryki pisma to: „Orawskie chodniki”, „Nasze posiady”, „W wierze ojców”, „Nowiny”. Od kilku lat „Moja Orawa” to kwartalnik. Redakcja: Redaktor naczelny Robert Kowalczyk, sekretarz: Grażyna Karlak, Barbara Zgama.