Fiszki


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/gbplipnicawielka.pl/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Podsumowanie projektu
„Moja droga do Polski”

W tym roku mija 100. rocznica wydania pamiętnika ks. Ferdynanda Machaya „Moja droga do Polski”. Wokół tego ważnego dla polskiej Orawy wydawnictwa i jego autora skupiały się działania edukacyjno-animacyjne projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej w ramach programu Patriotyzm Jutra. W ramach projektu „Moja droga do Polski” zorganizowano:

 1) Warsztaty historyczno-literackie. Uczestnicy na podstawie książki „Moja droga do Polski” zgromadzili i opracowali materiał do historycznych fiszek na temat ważnych dla historii Orawy postaci i wydarzeń w latach 1910-1924. Pracę tę poprzedziły zajęcia regionalne pogłębiające wiedzę historyczną o Orawie, o autorze pamiętników. Następnie wraz z prowadzącym warsztaty grafikiem uczestnicy zaprojektowali fiszki, wykorzystując archiwalne zdjęcia, rysunki, zapisy z czasopism. Na fiszkach wykorzystano  informacje o ważnych dla Orawy wydarzeniach oraz informacje zasłużonych Orawianach, budzicielach polskości na południowych kresach np.: J.Bednarski, J. Teisseyre, P.Borowy. Rezultatem warsztatów są wydane fiszki historyczne „Moja droga do Polski” jako materiał edukacyjny dla szkół, instytucji kultury, bibliotek, również jako materiał promocyjny. 

2) Warsztaty historyczno-filmowe dla młodzieży i dorosłych. Podczas warsztatów, uczestnicy przy pomocy prostych środków przekazu - obrazu, słowa, dźwięku- stworzyli autorski przekaz na temat związany z pamiętnikiem ks. Ferdynanda Machaya i historii Orawy. Zajęcia obejmowały stworzenie scenariusza do tekstu „Moja droga do Polski” oraz nakręcenie i montaż etiudy filmowej. W filmie zagrali uczestnicy warsztatów, członkowie zespołów regionalnych i teatru amatorskiego. Wcielenie się w rolę postaci sprzed 100 lat z pewnością zaangażowało emocjonalnie uczestników. Podczas tworzenia filmów zostały wykorzystane historyczne lokalizacje związane z dziejami Orawy, opisanymi w książce ks. F. Machaya.

 3) Wyjazdowa lekcja biblioteczna. Uczestnicy.  Dzieci i młodzież 22 sierpnia 2023 r. podążyły śladami osób i wydarzeń opisanych w książce „Moja droga do Polski”. Poznały życie i dzielność ks. F. Machaya. Zapalono znicze na grobach bohaterów książki. Trasa wyjazdowej lekcji bibliotecznej: Lipnica Wielka, Jabłonka, Kraków (pomnik Grunwaldzki, Kościół Św. Jana Chrzciciela i Św. Augustyna, Kościół Najświętszego Salwatora, Kościół Mariacki, Cmentarz Salwatorski i Rakowicki). 

4) Wydarzenie artystyczne: Orawa czyta „Moją drogę do Polski” Impreza odbyła się 26 września 2023 r. na Placu Piotra Borowego przed Murem Orawskich Ojców Niepodległości. Zebrani poznali szeroki kontekst historyczny publikacji. Wspólnie czytano „Moją drogę do Polski”: samorządowcy, ludzie kultury, regionaliści, społecznicy, artyści, młodzież i dzieci. Zaprezentowano fiszki historyczne i etiudę filmową „Moja droga do Polski” jako rezultaty projektu.  W czasie imprezy odbyły się również „Warsztaty kulinarne” - Potrawy sprzed 100. lat, spisane przez E. Sterculłe. Wspólne przygotowano dawne orawskie potrawy. Dzięki interdyscyplinarnym działaniom uczestnicy projektu mieli możliwość nie tylko wsłuchania się w historię, ale także mieli okazję do aktywnego i twórczego jej doświadczania. Wszystkie zadania zaangażowały emocjonalnie uczestników, wciągając ich w wir zdarzeń z przeszłości, kształtujących dzieje naszego regionu. Projekt adresowany był do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy i regionu.

W ramach projektu ukazały się:

[if gte mso 9]> 800x600 <![endif] Fiszki historyczne „Moja droga do Polski” – materiały edukacyjne - zobacz pdf

E

Podsumowanie projektu "Moja Droga do Polski"

E

Materiały  dostępne na licencji : Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa (CC-BY)